VECKANS LÄSTIPS

15.08.2019

VECKANS BOKTIPS: NOT WORKING: WHY WE HAVE TO STOP

 

Av Josh Cohen

 

Den här boken håller jag på och läser just nu. Författaren är psykiater och ger en annorlunda och tankeväckande läsupplevelse. Jag blev ursprungligen intresserad av boken eftersom jag forskar i hållbara arbetssätt och -kulturer. Arbetstagare mår nämligen globalt sett psykiskt sämre idag än någonsin tidigare. Bokens titel ”Not Working” har vad jag förstår en dubbel betydelse. Delvis det att det sätt på vilket vi arbetar – eller kanske snarare förväntas arbeta – idag inte funkar; men det betyder också ”att inte arbeta”. Det här går tvärs emot den syn som i allmänhet råder i västvärlden, dvs att man måste ha ett arbete och vara nyttig för att vara… ja en bra människa helt enkelt. Men måste det vara så? Just det här är ännu en sak som tilltalar mig med den här boken: den vänder upp och ner på våra antaganden och på det vi tar för givet att är sant och bra. Vi måste kunna ifrågasätta sådana här antaganden för att kunna skapa förändring, för att kunna skapa nytt och för att helt enkelt kunna se verkliga alternativ bortom det som blivit så kallade ”sanningar”.

 

Ingrid