VECKANS LÄSTIPS

23.05.2019

THE POWER OF HIDDEN TEAMS

Av Marcus Buckingham och Ahsley Goodall

I en global studie ville en forskningsgrupp från ADP Research Institute ta reda på vilka omständigheter och faktorer påverkar nivån av engagemang i organisationer. Traditionellt har man hävisat till organisationskultur och skillnader i personlighet för att förklara skillnaderna i nivån av engagemang hos medarbetare, men enligt denna studie har dessa liten betydelse.

Enligt studien är känslan av att tillhöra ett team en av de mest effektiva sätten att skapa och stärka graden av engagemang i en organisation. Det här begränsar sig inte till officiella team och organisationsstrukturer, utan studien lyfter upp vikten av så kallade “dolda team” (hidden teams) som uppstår i vardagen och där ledarskapet inte heller följer traditionella hierarkier.

På slutet av artikeln hittar du förslag på praktisk tillämpning av studiens resultat.