PROFFS MEDLEMSREGISTER

Registerbeskrivning i enlighet med Dataskyddslagen (5.12.2018/1050)

1. Registrets namn

Proffs medlemsregister

2. Registeransvarig

TalentMiles Ab
Fabriksgatan 27-29 D
00150 Helsingfors
Finland

3. Kontaktperson för registerärenden

Annika Häggblom
annika.haggblom(at)talentmiles.pro

4. Ändamålet för behandling av personuppgifter

Personuppgifterna används för att handha kundärenden i enlighet med personuppgiftslagen och för att kunna koordinera Proffsnätverkets verksamhet i form av nätverksträffar och övriga medlemstjänster.

5. Registrets innehåll

I registret sparas de uppgifter som du anger på e-blanketten eller uppger i vår kundtjänst. Dessa uppgifter innefattar:

  • Namn
  • E-postadress
  • Bransch som personen är verksam inom
  • Personens arbetsgivare
  • Titel
    Därtill kan registret kompletteras med information om vilka medlemstjänster personen använt sig av (t.ex. deltagande i Proffsträffar eller använding av Bollplankstjänsten)

6. Regelmässiga uppgiftskällor

Informationen samlas in genom Proffs elektroniska registreringsformulär som personen själv fyller i. Registrets personuppgifter uppdateras inte från andra regelmässiga informationskällor.

7. Utlämning och överföring av uppgifterna till länder utanför EU eller EES 

Proffs coacher samt personal vid TalentMiles Ab har tillgång till registret. Namn samt information om medlemmarnas allergier och specialkost lämnas vid behov ut till externa arrangörer (t.ex. hotell och restauranger där Proffsnätverket träffas). Uppgifterna lämnas inte ut till andra parter. Uppgifterna sparas inte utanför EU eller EES och lämnas inte heller ut till till tredje parter utanför EU eller EES

8. Registrets skyddsprinciper och behandling av information 

Registret sparas i elektroniskt format och är skyddat med personliga användarnamn och lösenord. Endast personal vid TalentMiles samt coacherna i Proffsnätverket har tillgång till registret.

9. Rätten att granska och korrigera uppgifter

Kunden har rätt att granska sina uppgifter och korrigera fel, samt rätt att vägra uppge sina uppgifter för marknadsföring och reklam. När man vill använda sin rätt att granska eller ändra sina personuppgifter eller då man vill ha mer uppgifter om hur ens personuppgifter används kan man skriftligen kontakta den tidigare nämnda kontaktpersonen för registerärenden.