PODCAST

22.11.2019

VAD ÄR ETT SJÄLVSTYRANDE TEAM? 

Vi hör ofta rosenröda beskrivningar av det idela jobbet. Det handlar om passion, kreativitet, självförverkligande, härliga kolleger och autonomi.

Men vad händer när vi lägger till de rutinmässiga uppgifterna som finns med i de flesta jobb? Kan ett team vara självstyrande också när den rosenröda bilden får grå nyanser? Och vilken roll spelar ledaren då? 

Annika Häggblom, Ingrid Biese, Bosse Salenius och Jens Berg försöker reda ut svaren på de här frågorna. (Och så får vi höra om chefen vars viktigaste uppgift är att köpa bananer till sitt team.)