BLOGGEN

17.07.2019

OM GAMLA OCH NYA
BILDER AV LEDARSKAP

Av Bosse Salenius

En av mina kloka vänner och tidigare kolleger, emeritusprofessorn Tore Strandvik, undrade för många år sedan med glimten i ögat över nåt han ofta fick läsa i tentsvar från sina studenter. Verkligt många svar visade sig börja ungefär med konstaterandet att “Konkurrensen (på marknaden) är knivskarp och ökar allt fortare…”. Professorn sade roat att han ibland funderar över hur skarp eller vass en kniv egentligen kan bli.

Själv mindes jag den här storyn när jag nyss blev småfrustrerad, igen, över att läsa nånstans om att vi lever i en brytningstid när det gäller ledarskap och arbete. “Aldrig tidigare har ledarskapet förändrats så mycket under en så kort tid”, menade den skribenten tvärsäkert. Nu läste jag detta i en av de där sällsynta stunderna när man har en tid över och låter sig tänka efter. Jag blev mindre intresserad av frågan om vad som hänt i historien. Men handen på hjärtat: hur stor är den “pågående förändringen av ledarskapet”, som jag själv och så många andra talar om, egentligen? Går det att i en mening eller i en bild försöker koka ner Förändringen?

Själv mindes jag den här storyn när jag nyss blev småfrustrerad, igen, över att läsa nånstans om att vi lever i en brytningstid när det gäller ledarskap och arbete. “Aldrig tidigare har ledarskapet förändrats så mycket under en så kort tid”, menade den skribenten tvärsäkert. Nu läste jag detta i
en av de där sällsynta stunderna när man har en tid över och låter sig tänka efter. Jag blev mindre intresserad av frågan om vad som hänt i historien. Men handen på hjärtat: hur stor är den “pågående förändringen av ledarskapet”, som jag själv och så många andra talar om, egentligen?
Går det att i en mening eller i en bild försöker koka ner Förändringen?

Och plötsligt “såg” jag bilden. Eller rättare sagt så såg jag en bild som för just mig sammanfattar det jag uppfattar vara det som är nytt. Ledarskap handlar per klassisk definition om att någon (ledaren) påverkar en annan individ (dåligt med begrepp här, på utrikiska talar man ofta om “followers”), i en bestämd riktning. Är man utnämnd ledare för flera människor så har man helt enkelt flera ledarskap på gång samtidigt, även i fall av att mäniskorna i fråga samarbetar i en grupp. Tanken är då att det individuella ledarskapet kommer att ge utslag genom individens förändrade beteende både enskilt och i gruppen. Och den här tanken om att ledarskap handlar om att leda individer gäller även om man fått en titel som antyder att man leder en grupp, t.ex ett team eller en avdelning.

Här kommer det nya in och jag vågar påstå det blivit mycket tydligare bara under det senaste året. Det finns växande antal arbetsplatser där det är allt mindre viktigt med ett individuellt ledarskap. Och så I förra veckan hade jag ett avspänt sommarsamtal med Niklas, en medarbetare i ett av de stora nordiska företagen i telekomindustrin. Han hjälpte mig att sätta bildtexten för den nya bilden av ledarskap: “Jag märker att det för mig blir allt mindre viktigt att få återkoppling av min chef men mycket viktigare med jag bryr mig allt mer om hur kollegerna tycker och tänker”. Ledarskapet kommer inifrån teamet eller nätverket av människor man samarbetar med och med den förändringen kommer många stora förändringar för alla inblandade. Inte minst för den som har rollen och ansvaret som utnämnd personansvarig chef. “Förr” betydde ledarskap för chefen att leda individer. “Nu” är det dags att utforska vad det betyder att leda grupper, team och nätverk där individerna deltar i ledarskapet av sig själva och varandra i arbetet.