MÅNADENS PROFFS

16.08.2019
Text: Jens Berg

HELENA RENSTRÖM:
“ATT TÄNKA I SCENARION GER OFTA NYA INSIKTER”

För marknadschefen Helena Renström är förståelse, kunder och samarbete allt. Ena dagen blåser hon ballonger på ett jippo och följande dag föreläser hon för regeringsföreträdare. Och mellan verserna så bidrog till att Europas största batterifabrik fastnade för hemstaden och arbetsgivaren Skellefteå.

Helena Renström är en flitigt anlitad föreläsare och deltagare i olika paneler. Foto: Daniel Eriksson

-Jag vill vara en mänsklig ledare som står med båda fötterna i den norrländska myllan och med huvudet och ambitionen i omvärlden. Någon som är närvarande, schysst, balanserad, öppen, drivande och jobbar tillsammans med andra.

När Helena Renström beskriver en hurudan chef hon vill vara så ringar hon in många saker som hon senare återkommer till i intervjun. Hon jobbar för hemortens bästa. Hon hämtar in impulser utifrån. Och hon jobbar brett, tillsammans med många olika intressegrupper.

Hon återkommer också ofta till sitt team, till att göra saker tillsammans. Trots att Renström ofta är den som står i rampljuset och som fått personifiera flera stora framgångar vill hon tona ner sin egen roll. Hon säger att teamet inte bara är med på tåget, utan “de kör tåget med henne”. Hon ser därför att hennes roll blir att skapa de bästa förutsättningarna för teamet.

-Utmaningen för oss som team är att vi har en uppgift som går utanför organisationen och involverar människor, företag, föreningar osv som också behöver vara med på tåget utan att vi egentligen har någon formell möjlighet att påverkar dem i arbetet –  som man har när man jobbar i en enskild organisation. Vi jobbar mycket med att lyfta andra i vårt jobb och på det sättet får vi också med andra organisationer och människor på resan.

Och som marknadschef i en mellanstor stad finns det minsann många olika intressegrupper att ta i beaktande. Jobbet blir ofta att balansera mellan förtroendevalda, övriga sektorer, medarbetare, kollegor, juridiken och näringslivet.

– För att navigera mellan olika intressen -utan att köra vilse- måste man lyssna både på ett inkluderande och effektivt sätt. Här jobbar vi med olika metoder för att lyssna till så många som möjligt, men också för att kunna ta in åsikter från de som berörs mest. Ibland är det nämligen inte de som hörs mest i debatten och då får man tänka igenom sina metoder så att även de kommer till tals.

Hur uppnår man en fin kompromiss?

-Med kunskap om vilka konsekvenser kompromissen ger så brukar man kunna komma långt. Om man presenterar olika scenarion och lösningar så ger och får gruppen insikter som man kanske inte hade från början. Då brukar det lösa sig hyfsat väl.

Kunden i fokus

De som jobbar med Helena Renström beskriver henne som synnerligen kundorienterad. Men trots att kunder, marknad och marknadsföring är hennes grej så tror hon inte på snabba lösningar

 -Jag vill hellre se verklig förändring än snabb förändring och jag tror att om man har den inställningen så får man fokusera på att försöka se de små förändringarna som dyker upp på vägen till den stora förändringen. Och så länge man ser att det går åt rätt håll, och att man lyckas skapa förtroende hos andra för det man gör, så brukar det gå ganska bra. Man kan skynda långsamt ganska fort.

Har du exempel på när du själv har lyckats driva igenom något med en snabb tidtabell? 

-Snabbhet är relativt, och jag skulle säg att jag aldrig någonsin driver något helt själv, men däremot driver jag ju mina delar i större projekt. Vi jobbade t.ex. otroligt hårt för att Northvolt skulle få upp ögonen för Skellefteå och tillsammans lyckades vi på ca 6 månader gå från den absoluta nollpunkten till att gå vinnande ur konkurrensen. Här var jag en del i processen tillsammans med många andra och tidtabellen var tajt. 

Varför lyckades du med det? 

-Jag har nog en balanserad syn på problem som uppstår och vill alltid hitta lösningar. Sen ger jag i princip aldrig upp (om det inte handlar om sport, då ger jag alltid upp) och kan jobba mycket när det krävs.

Foto: Jonas Westling

När jag ber Renström beskriva vad kundorienterad betyder för henne så svarar hon att det handlar om att “sätta någon annans behov framför sina egna”. Hon återkommer också till  vikten av att verkligen försöka förstå alla inblandade.

– Det handlar om att lyssna även om det som sägs är kritik och att ständigt leta efter gemensamma lösningar på de problem som uppstår. Jag behöver inte alltid lösa det själv, men tillsammans med andra brukar det gå bra.

Hur jobbar du och ditt team för att veta vad kunderna vill? 

-Eftersom jag har en hyfsat bra förståelse för olika typer av mätmetoder så är jag också noga med att ta in så mycket kunskap som möjligt om det vi gör, men också noga med hur vi tolkar resultaten och vilka förändringar vi gör till följd av resultaten. Vi gör djupintervjuer och enkätstudier, beställer analyser och läser rapporter som ger kunskap om allt från befolkningsutveckling till näringslivsklimat och skolutredningar.  

 

Invånarna betalar lönen

Ett ord som Helena Renström också ofta återkommer till är invånarna. Eller som hon uttrycker det “eftersom det i grunden är någon annans hårda arbete som finansierar mig och det jag gör.”

Den insikten inrymmer både kundperspektivet och ansvaret som offentligt anställd. I sitt arbete strävar därför Renström efter att så mycket som möjligt involvera stadsborna i beslutsprocesserna. 

Hon och hennes team jobbar med många olika metoder för att samla på sig kunskap om invånarna för att förstå deras behov. De jobbar med all från strukturerade intervjuer och föreningsbesök till bredare enkäter.

-Vi mäts ju inte i försäljningsframgångar utan – borde mätas – utifrån vilket värde vi kan skapa tillsammans med invånare, och det är ju ibland svårdefinierat när man jobbar långsiktigt och med en sådan diffus uppgift som att skapa stolthet och attraktivitet. Ingen normal människa vaknar en morgon och känner en akut brist på stolthet för sin hembygd, men samtidigt är denna stolthet avgörande för att vi ska utvecklas.

Har du exempel på när du har lyckats med att få med stadsborna i beslutsprocessen?

-Återigen så är det ju inte jag själv som gjort jobbet men under arbetet med ”Skellefteå 2030” som är en utvecklingsstrategi för att nå 80 000 invånare, så genomförde vi en av Sveriges största invånardialoger med över 1000 personer som kom in med tankar. Min del var nog att göra det på ett nytt sätt utifrån platsen Skellefteås perspektiv istället för utifrån kommunorganisationens perspektiv. 

När Helena Renström beskriver hur arbetet med “Skellefteå 2030” gick till så sammanfattar den processen mycket av det hon annars också tror på i ledarskapet. Insikten var att alla inblandade i arbetet behöver känslan av att det här är allas utmaning och inte kommunens problem.” 

-Och vi jobbade väldigt mycket med kunskap – att skapa en förståelse för varför vi behöver växa istället för att bara prata om befolkningsmålet.

Jag knyter avslutningsvis tillbaka till ledarskapet. Helena Renström har helt klart reflekterat en hel del kring ledarskap i allmänhet och det egna ledarskapet i synnerhet. När jag frågar henne vilka delar hon själv tycker att hon ännu behöver jobba med så svarar hon att hon fortfarande efter sju år som marknadschef måste jobba med acceptera att hon själv gör misstag. Hon har betydligt lättare att acceptera andras misstag.

-Genom att acceptera mina egna misstag hoppas jag att jag blir en modigare ledare och inte så himla mån om vad alla tycker. Om man vill driva igenom förändringar och bryta normer behövs lite lagom tjock hud.