KOMPASSEN

Reflektion är en av hörnstenarna i din personliga och professionella utveckling. Kompassen är ditt stöd och hjälp på vägen.

På den här sidan hittar du en samling tuffa frågor som hjälper dig att hitta rätt i karriären. Börja med Check-in frågorna. Genom att svara på dem hjälper du oss förstå din situation bättre och utveckla Proffs-utbudet på rätt sätt. 

Under Check-in frågorna hittar du Verktygslådan – frågor kategoriserade enligt situation. Här hittar du stöd och verktyg för utmanande situationer du stöter på i jobbet. Du behöver inte besvara alla frågor på en gång. De finns här och väntar på dig när du behöver lite stöd i en krävande situation, för att komma vidare med något beslut du behöver fatta eller när du funderar på din framtid. 

Kom ihåg att Proffs-coacherna finns här för dig! Kontakta oss om du vill bolla någon av dessa frågor med oss.

CHECK IN

Checka in till Proffs! Svara på de här frågorna för att hjälpa dig och oss att förstå dina utgångspunkter och din situation just nu. 

“How can I know what I think until I see what I say?”
– Karl E. Weick

13 + 9 =

VERKTYGSLÅDAN

Här hittar du verktyg för olika situationer i arbetet. Frågorna hjälper dig att reflektera över och komma fram till lösningar i situationerna. Här hittar du också guider och verktyg.

NÄR JAG SKA UPPDATERA MIN CV

Nyckelpunkter i mitt arbetsliv

Beskriv viktiga, minnesvärda och lärorika etapper i din karriär. Vilka erfarenheter är du tacksam för?

Vad jag lärt mig

Vad lärde du dig av erfarenheterna du beskrev tidigare?

Mina starka sidor

Vilka är dina styrkor i arbetslivet? I privatlivet?

I vilka situationer har du nytta av dem?

Kan det hända att du förlitar dig för starkt på en viss styrka nån gång? Vad händer då?

Saker jag ännu behöver jobba på

Vilka är dina svagheter i arbetslivet? I privatlivet?

Vad skulle förändras om du utvecklades på dessa punkter?

Hur viktigt är det att du utvecklas på dessa punkter?

Det viktigaste för mig i jobbet är…

Detta är min främsta värdering, något jag aldrig vill kompromissa på:

 

 Här kan du ladda ner en PDF med alla frågor, som du lätt kan fylla i och printa ut vid behov 

NÄR JAG SKA FÖRBEREDA EN PRESENTATION PÅ JOBBET

10 saker att tänka på när man gör en presentation

Budskapet är A och O. Vi uppfattar alla ett budskap på lite olika sätt. Testa därför kärnan i ditt budskap på några i din närmaste omgivning innan du gör presentationen för en större publik. Du kommer sannolikt att märka att alla i “din testpublik” har uppfattat ditt budskap på lite olika sätt.

 

 Säg ditt kärnbudskap på lite olika sätt.  I och med att vi alla uppfattar ett budskap individuellt lönar det sig att försöka omskriva budskapet på några olika sätt. Vissa uppfattar detaljer, andra helheter. Vissa hör siffrorna, andra orden. I en lyckad presentation upprepar man därför kärnan några gånger, men uttryckta på lite olika sätt.

 

Använd en struktur i inledningen. De flesta av oss har lättare att följa en presentation som har en uttalad struktur. Inled därför med att i korthet berätta vad som kommer att presenteras. Det räcker oftast med en kort inledning där de huvudsakliga punkterna nämns.

 

Börja med det viktigaste. Vi är som publik mest fokuserade i början. Inled därför alltid med det som är det viktigaste, oberoende av om det handlar om tråkiga besked eller glada nyheter. Ju tidigare kärnan av budskapet berättas desto mera tid har publiken att smälta det och reagera på det sagda. 

 

Undvik för mycket text. När du gör en muntlig presentation med någon form av powerpoint eller motsvarande som bakgrund ska du akta dig för att göra den visuella presentation alltför texttung. Risken är att publiken inte uppfattar vad du säger utan sitter och läser innantill. Dessutom upplever de flesta en dylik presentation som tråkig och tappar koncentrationen.

 

Var inte rädd för att använda humor och din personlighet. I vissa fall blir humor definitivt fel. När du presenterar resultaten från en samarbetsförhandling blir humor direkt kontraproduktivt. Men i de flesta fall vinner en presentation på att ta inte några lättsammare element mellan verserna. De överraskar, de håller publiken vaken och de skapar i de flesta fall en mer avslappnad stämning. Exempelvis bilder fungerar bra i sammanhanget.

Använd gärna bilder, videon och ljud.

Våga ta in frågor under presentationens gång.  Få orkar lyssna på en lång monolog. Försök därför skapa en dialog så fort det bara är möjligt. Det gör tillfället mer levande, det blir mer deltagande och både du som presentatör och publiken hålls vaknare. Ofta leder de eventuella frågorna i inledningen till att du kan hänvisa till något du kommer att tala om lite senare. Det gör också att publiken upplever att du är förberedd.

 

Få in er story i presentationen. Alla företag och organisationer har någon form av story eller berättelse. Det kan handla om vem vi nu försöker nå, eller någon form av ny inriktning på verksamheten. Den här storyn behöver ofta upprepas många gånger innan den upplevs som naturlig för alla. Försök därför alltid få in något i stil med “som ni vet har vi ju under det senaste året jobbat allt mer med att uppnå XX…”.

 

Avsluta gärna med att presentera olika scenarion på hur vi kunde gå vidare. De flesta organisationer och experter vill delta och bidra. Om din presentation blir en envägskommunikation “von oben” så lyckas du sällan engagera publiken. Ett bra sätt att få igång diskussionen på slutet är att avsluta med några potentiella vägar framåt i en viktig fråga. När det finns alternativ att fundera på föds ofta den livliga och deltagande diskussionen. Du undviker den pinsamma tystnaden som följer efter din tvärsäkra monolog och din avslutande kommentar: Har ni frågor?

BE OM FEEDBACK

Du behöver feedback för att utvecklas. Återkoppling är inte något du behöver vänta på att få från din chef vid det årliga medarbetarsamtalet. Istället kan du göra dig själv en tjänst genom att aktivt be om att få feedback då du behöver det.

 

Här är några saker att hålla i minnet när du ber om feedback:

 

Vilken typ av stöd eller push behöver du just nu?
Vilken typ av återkoppling skulle hjälpa dig mest i just den här situationen? Skulle du behöva konstruktiv återkoppling på ett projekt som inte riktigt gick som det skulle? Eller skulle du må bra av att höra vad en kund eller samarbetspartner tycker om ditt sätt att jobba? Du kan också be om feedback efter en stor framgång, för att få bättre insikt i vad det var i ditt sätt att jobba som tillförde till framgången.

 

Vem kan ge dig det du behöver för att utvecklas?
När du vet vilken typ av feedback som skulle hjälpa dig mest, fundera på vem som kunde ha de viktigaste orden till dig på den punkten. Är det din chef? En kollega? En annan medarbetare? Kanske en kund eller någon annan i ditt nätverk? Eller kanske din partner eller en nära vän?
 

Vänta inte för länge!
Feedback är färskvara och det gäller att få tag i den innan den rinner ut i sanden. Om några månader är det ingen som minns detaljerna av något som hände i det där ena projektet du var med i. Därför är det viktigt att du aktivt tar tag i detta och ber om återkoppling så snart som möjligt. Det här förhindrar också att möjliga problem eller tvister skulle få bli liggande för länge och orsaka mera skada.

Gör det enkelt för dig
Feedbacksamtal behöver inte vara formella och dystra tillställningar. Om feedback ska bli en vardaglig rutin i ditt jobb behöver det vara enkelt (och trevligt!). När du ber att få återkoppling av en kollega behöver du inte alltid boka in ett formellt möte för det ändamålet. Ibland kan det räcka med en kort pratstund vid lunchbordet eller i hissen på väg ner från mötet ni båda precis deltog i. Ta tillfället i akt och ställ en fråga om hur din kollega tycker att det gick!

Vad vill du lära dig?
Förbered dig för feedbacksamtalet genom att formulera specifika frågor du vill ha svar på. Den du talar med kan kanske inte ge dig strukturerad och djuplodande feedback på rak arm, men med hjälp av tydlig frågor från dig kan ni komma långt. Ställ specifika frågor som t.ex. “vad kunde jag ha gjort bättre gällande….?”, eller “hur tycker du att jag klarade mig i….?”. Frågor som börjar med orden vad och hur brukar fungera bra. 

Be om exempel
Om den du talar med inte är tillräckligt specifik eller verkar gå kring het gröt kan du själv hjälpa diskussionen framåt genom att be om konkreta exempel. Om personen du talar med t.ex. säger att du kunde vara tydligare (lite vagt), kan du be hen ge exempel på gånger då du inte varit tydlig eller exempel på hur personen skulle vilja att du agerade i sådana situationer i framtiden. 

Glöm inte dina virtuella nätverk
När vi söker återkoppling tänker vi ofta bara på dem vi möter dagligen på vår fysiska arbetsplats. Men idag är det många av oss som också har ett stort och betydelsefullt nätverk som vi oftast bara möter virtuellt – genom mejl, Skype eller liknande. Virtuella team har ett tuffare utgångsläge än “vanliga” team och därför är det ännu viktigare att komma ihåg att be om feedback av dessa kontakter. Se till att föra feedbacksamtal även med dessa kontakter regelbundet – gärna i form av ett telefon- eller skypesamtal. Nyanser och tonlägen faller bort i skriven text och kan lätt orsaka missförstånd i känsliga frågor som dessa.

MINA MÅLSÄTTNINGAR & HANDLINGSPLAN

Mina målsättningar de kommande 1-3 månaderna:

Mina målsättningar de kommande åren:

Hinder

Finns det något som står i vägen mellan dig och dina mål?

Risker

Medför dina målsättningar någon omedelbar risk eller ett problem av något slag? (t.ex. ekonomiskt, hälsoaspekter, sociala aspekter)

Vad kan du göra nu för att uppnå dina målsättningar?

Vilka möjligheter har du?

Vad kan du göra genast? Vad kan du göra på längre sikt?

Vad är för- och nackdelarna med alternativen?

Kan och vill

Vad kan du göra för att uppnå dina mål?

Vad vill du göra?

Finns det en skillnad mellan dessa?

Mina prioriteter:

Vad ska du fokusera på nu?

Sammanfattning:

Vad ska du börja göra för att komma närmare dina mål?

Vad ska du sluta göra?

Vad gör du redan, som du vill fortsätta med?

 Här kan du ladda ner en PDF med alla frågor, som du lätt kan fyll i och printa ut vid behov.