I PROFFS FÅR LEDAREN INDIVIDUELLT STÖD, STIMULANS OCH SPARRING

I den nya tjänsten Proffs möter det digitala, det fysiska och det skräddarsydda det universella. I kampen mot klockan och i ett alltmer komplext arbetsliv krävs nya lösningar för att hållas på kartan.

Teamet bakom Proffs består av experter på olika områden av ledarskap. Bo-Magnus Salenius, Ingrid Biese, Annika Häggblom och Jens Berg är själva ett exempel på hur blandade kompetenser skapar ett kreativt team.

Det finns redan många tjänster för ledare och chefer. Det finns nätverk, det finns kursverksamhet, det finns coachning och det finns digitala jättar som LinkedIn. 

Den svenskspråkiga tjänsten Proffs går nu in på den här marknaden. Den nyutvecklade tjänsten har funnit sin form efter att fyra experter på ledarskap och lärprocesser slog sig samman och började testa sina idéer på olika fokusgrupper. Resultatet av testerna blev en prenumererad tjänst som mixar olika behov.

 – Vi utgår ifrån att både graden av stöd och typen av stöd deltagaren behöver inte är statiskt. Det är bara deltagaren själv som känner sin egen situation och vet vad hen behöver just då. Då finns Proffs där och ger ett anpassat stöd i situationen. Ibland kan det handla om ett behov av ett intensivt personligt bollplankssamtal med en coach. Och ibland handlar det om inspirerande och nyttiga träffar med andra professionella människor med liknande mål och intressen i arbetslivet, berättar Bo-Magnus Salenius som är en av hjärnorna bakom Proffs.

I Proffs får medlemmarna bland annat tillgång till skräddarsytt stöd med individuell problemlösning, inspirerande läsning och möjligheten att delta i de fysiska seminarierna. En röd tråd i det nya konceptet är att det digitala och det fysiska alltid går hand i hand.

– Internet är ingen ny uppfinning och det är svårt att se att nån skulle vilja vara utan stödet av en dator. Men lärandet sker alltid socialt i en dialog och i mötet med andra relevanta människor. En dator kan inte ersätta dem. Men rätt använd kan datorn hjälpa oss till fler möten med en större mångfald av synvinklar än vi hinner med och har tillfälle till annars, motiverar Salenius.

I Proffs samlas de olika former av stöd, stimulans och sparring som en modern ledare behöver i dag.


Lever som man lär

Målet med Proffs är att samla medlemmar som har intresse för ledarskap, det nya arbetslivet och det svenska språket som gemensam nämnare. Redan nu har Proffs medlemmar från både Sverige och Finland. 

Teamet bakom Proffs hoppas att tjänsten ska samla medlemmar från så många olika branscher och sektorer som möjligt. För enligt teamets egna erfarenheter föds det nya och unika när olika kompetenser möts.

Också teamet bakom Proffs är format så att medlemmarna ska komplettera varandra.  För att nämna exempel på några kompetenser är Ingrid Biese expert på hållbara arbetsmodeller, Annika Häggblom är en erfaren lärcoach, Jens Berg är expert på kommunikationens roll i ledarskapet och Bo-Magnus Salenius länkar samman näringslivet och forskningsvärlden. 

-Proffs är ett typiskt nutida team. Vi är människor med olika specialkunskaper och intressen som drivs av en gemensam vilja: Att ta fram allt bättre sätt att stödja yrkesmänniskor i deras utvecklingsarbete, säger Salenius.

Proffs lanserades i juni och nu kan man teckna ett medlemskap på sidan proffs.me. Den första fysiska träffen ordnas redan i september i Sigtuna, utanför Stockholm.

Proffs marknadsför sig som en tjänst för ledare och chefer, men i dagens komplexa samhälle förändras definitionen på vem som är ledare och chef. Definitionen av ledarskap handlar allt mindre om hierarkier och alltmer om människor som behöver påverka sättet att tänka och förståelsen hos en eller flera människor.

-Att delta i Proffs kan hjälpa till att att lära och få smidigare samarbeten för nästan vem som helst. Och råkar man ha befattningen “chef” hjälper Proffs till att förstärka det personliga, ledande chefskapet, säger Salenius.