BLOGG

22.10.2019
Annika Häggblom

HUR KAN DU STÖDA DITT TEAMS UTVECKLING OM DU INTE VET VAD UTGÅNGSPUNKTEN ÄR?

Den här hösten har vi jobbat med att utveckla något alldeles nytt. Ett digitalt, smidigt och forskningsbaserat verktyg som hjälper team utvecklas genom att erbjuda en omfattande analys av nuläget i teamet och konkreta steg för att ytterligare stärka teamet. Vi kallar verktyget TeamScan och jag vill nu ta tillfället i akt att introducera det för dig.

 

För er som följt TalentMiles en längre tid, kommer det inte som någon överraskning att projektets fokus ligger på distribuerat ledarskap, eller delat ledarskap. Vi ser att distribuerat ledarskap ger verktyg och svar på många av de utmaningar vi möter i arbetslivet idag. Förändringen är snabb och konstant. Problemen att lösa är stora och överskrider hejvilt alla organisations- och silogränser. Vi behöver starka nätverk och bra samarbete för att lyckas. Samtidigt har människor fler möjligheter än förr och kräver också därför mer av sina arbetsgemenskaper. Jobb är inte bara jobb längre – det är för många en del av identitetsbygget och det är ett socialt sammanhang där man vill utvecklas, få känna sig uppskattad och sedd som individ.

Dagens arbete är utmanande och kräver därför bra sociala förutsättningar för att lyckas. Forskning på området har identifierat specifikt tre avgörande faktorer som avgör hur bra ett team, eller en arbetsgemenskap klarar sig i det utmanande arbetsklimatet. Dessa framgångsfaktorer är:

  1. hög psykologisk trygghet
  2. teamets förmåga och vilja att lära sig tillsammans
  3. ett distribuerat ledarskap

 Psykologisk trygghet kännetecknas av ett gruppklimat där tilliten är hög. Med andra ord känner alla medlemmar i teamet att det är tryggt att ta risker, att potentiellt misslyckas, att komma med ”galna idéer” eller ”dumma frågor”, utan risk att bli hånad, förbisedd eller nertystad. Psykologisk trygghet bildas på teamnivå. Med andra ord kan olika team inom samma organisation ha väldigt olika nivå av psykologisk trygghet.

 Teamlärande, dvs. teamets förmåga och vilja att lära sig tillsammans, mäter hur bra teamet är på att tillsammans utveckla ny kunskap, nya sätt att jobba och nytt innehåll samt hur snabbt teamet gör detta.

Med distribuerat ledarskap hänvisas till en teamegenskap som medför att ledarskapsrollen inte faller enbart på den officiellt utnämnda teamledaren utan att alla i teamet känner att de har influens i sitt team. Team med ett distribuerat ledarskap är bättre på att använda allas styrkor för att uppnå sina gemensamma mål, delar mera information med varandra och känner mer solidaritet till teamet.

TeamScan, är ett digitalt verktyg som mäter graden av psykologisk trygghet, teamets lärförmåga och distribuerat ledarskap i ett team.  Det sker genom att teamledaren skickar ut en inbjudan till en kort enkät till alla teammedlemmar. Enkäten består av vetenskapligt beprövade påståenden om teamets sätt att jobba, som alla i teamet tar ställning till. När alla svarat, får teamledaren en omfattande analys av teamets nuläge utgående från hur teamet upplevde nivån av de tre avgörande framgångsfaktorerna. Analysen innefattar också en nätverksanalys, som beskriver hur ledarskapsrollen fördelas i teamet. Med hjälp av den anonyma nätverksanalysen kan du för första gången helt konkret se hur många i ditt team som verkligen uppfattas som ledare av andra i teamet, hur många som möjligtvis faller lite utanför och hur teammedlemmarna relaterar till varandra. Enkätsvaren behandlas anonymt och räknas ihop till ett resultat på teamnivå. I rapporten får teamledaren också konkreta tips och handlingsförslag på vad teamet kunde göra för att bli ännu bättre tillsammans.

Exempelgraf från TeamScanrapporten. I det här teamet är graden av psykologisk trygghet på en  medelnivå,  på gränsen till svag. 

Det nya med TeamScan är att det sammanför tre avgörande faktorer som vi vet påverkar teamets framgång och ger en omfattande bild av teamets styrkor och utvecklingsbehov. Vi talar ständigt om vikten av psykologisk trygghet i teamet och fördelarna med ett distribuerat ledarskap, men hur ska du som teamledare veta var ditt team står? Hur ska du veta hur du bäst kan hjälpa ditt team utvecklas, må bättre och nå bättre resultat, om du inte vet var skon klämmer?

Min förhoppning är att TeamScan blir ett lättillgängligt verktyg som kan hjälpa team få bättre insikt i vad som fungerar och vad de behöver jobba på. Insikt i nuläget och en förståelse för hur andra i teamet ser situationen skapar grunderna för god dialog och en solid grund att bygga vidare på.

TeamScan är redo att användas om ett par veckor. Verktyget kommer att finnas tillgängligt för alla Proffsmedlemmar, så mera information om detta följer snart. Ifall du vill veta mer om TeamScan kan du höra av dig till mig  – jag berättar gärna mer!