VECKANS LÄSTIPS

09.12.2019

VECKANS BOKTIPS: NYA PERSPEKTIV PÅ ORGANISATION OCH LEDARSKAP

 

Av Lee G. Bolman och Terrence E. Deal

 

Bilden av den rationella chefen med full kontroll är felaktig, säger Bolman & Deal, som hävdar att den effektiva chefen är den som har en förmåga att använda flera olika perspektiv i den turbulenta, konfliktfyllda och osäkerhetspräglade världen, som är verkligheten på de flesta arbetsplatser.

Lee G. Bolman och Terrence E. Deal är klassiker inom organisationsteori och ledarskap med sin Refraiming Organizations. Den första upplagan, som hade en annan titel, utgavs redan 1984. Verket finns också på svenska under namnet Nya perspektiv på organisation och ledarskap. Den senaste upplagan kom ut 2019. Jag blev tipsad om boken av en vän som är professor i pedagogik och statsvetenskap vid ett universitet i Kalifornien. Hon använder boken i sin undervisning och hon berättade att hon läser boken en gång om året och att hon alltid hittar något nytt i den.

Bolman och Deal utgår från fyra perspektiv på organisationer: 1) det strukturella perspektivet, 2) HR-perspektivet, 3) det politiska perspektivet och 4) det symboliska perspektivet. Men tanken är inte att något av dessa perspektiv är mer rätt än det andra. Finessen som ledare handlar om att kunna växla mellan perspektiven enligt vad situationen kräver.

Det strukturella perspektivet handlar om hur du organiserar arbetet, t.ex. traditionellt hierarkiskt eller i självstyrda team. HR-perspektivet har fokus på hur man leder människor eller hurdan den sociala dynamiken är. Det politiska perspektivet handlar om makt, som är en självklar del av ledarskapet, om att förhandla och skapa koalitioner och nätverk. Det symboliska perspektivet lyfter fram den gemensamma kulturens betydelse.

Författarna hävdar alltså att vi behöver alla dessa, och den bästa ledaren kan växla mellan dessa enligt behov. Bolman och Deal kommer inte med färdiga modeller och lösningar, utan de ger oss något mer värdefullt, nämligen förhållningssätt som vi kan lära oss att tillämpa i olika situationer.

Boken är en tegelsten sprängfylld av intressanta exempel från organisationer från olika delar av världen. Jag älskar t.ex. exemplet på det symboliska perspektivet, Eaglegruppen som inom Data General redan på 70-talet utvecklade en avancerad dator med knappa resurser och begränsat stöd. Gruppens ledare Tom West lyckades bygga upp en arbetskultur som sporrade alla att ge sitt allt genom att ge utmaningar, skapa ritualer, genom ett gemensamt språk, laganda, humor och skämtsamma upptåg. Andra exempel gäller Toyota, Zappo, Harvard, Mc Donalds och åtskilliga andra. Det blir ganska tydligt att det inte finns ett rätt sätt att leda en organisation. Det gäller att hitta rätt perspektiv i rätt situation.

Författarna vill inspirera till uppfinningsrikt och klokt ledarskap och de menar att dagens paradoxala värld kräver ett stort mått av konstnärlighet och lekfullhet, tydlighet ifråga om kärnvärden, en rörlighet i tanken, en förmåga att gå mot strömmen, en balans mellan rigiditet och ryggradslöshet och en blick fäst på den övergripande uppgiften. Det är frestande att välja en välkänd väg, men vi behöver mod att följa stigar som inte finns med på kartan. Som ledare måste man vara beredd på konflikt och medveten om att ens handlingar kan släppa lös krafter man själv inte helt förmår kontrollera. Ledare måste ägna sig åt djup reflektion och aktivt tänkande, och kunna hitta tro och hopp där det finns rädsla och misströstan, skriver författarna. Det här känns inte så lite utmanande, samtidigt inger det tröst att det finns många olika sätt att leda och att bejaka svårigheterna är en viktig del av ledarens arbete. Förmågan att se och tolka situationen rätt är avgörande.

Heidi Backman, bildningsdirektör, Grankulla stad, Proffsmedlem