VECKANS LÄSTIPS

23.05.2019

VECKANS BOKTIPS: KARRIERE – KUNSTEN AT FLYTTE SIG 

  

Av Monika Janfelt

 

Det blir idag allt viktigare med det som karriärcoach Monika Janfelt kallar för karriärkompetens. Arbetsmarknaden förändras och utvecklas snabbt på sätt som inte alltid går att förutspå, vilket skapar osäkerhet. För att klara av denna osäkerhet, måste vi helt enkelt bli bättre på att leda våra egna karriärprocesser. På det sättet kan vi påverka hur våra karriärer utvecklas samt ha mera kontroll över våra liv. 

Boken är riktad till människor som funderar på sin karriär och vart de vill härnäst, samt till chefer som leder människor mitt i karriären. Janfelt erbjuder berättelser, case, råd och konkreta verktyg. 

Låt inte dig skrämmas av att boken är skriven på danska. Janfelt är finlandssvensk men bosatt i Danmark och skriver danska på ett okonstlat och engagerande sätt, vilket gör boken lätt att förstå. Fast om det trots allt känns lite väl ambitiöst att läsa på danska, finns det också en engelsk översättning: Career – the art of moving on.